O nas

1
“równać szanse”

Rozwój i edukacja

2
REALIZACJA

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

3
“Tu mieszkam, tu zmieniam”

Poprawa jakości życia w gminie

Fundacja Nowa Zielonka powstała z inicjatywy czterech kobiet

Fundacja Nowa Zielonka powstała z inicjatywy czterech kobiet - kobiet matek, kobiet żon, kobiet biznesu.
Kobiet które pragną podzielić się swoją wiedzą , doświadczeniem; kobiet , które pragną służyć społeczeństwu Zielonki swoim zaangażowaniem
w realizację projektów dedykowanych dla wszystkich grup wiekowych miasta Zielonka.

Naszym głównym założeniem jest:

Rozwój i edukacja "równać szanse";

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

Poprawa jakości życia w gminie "Tu mieszkam, tu zmieniam";
Jako kobiety , patronki ognisk domowych będą przypominały o naszych tradycjach kulturowych, o wychowaniu dzieci i młodzieży w integracji z pokoleniem srebrnego wieku, będą mówiły o patriotyźmie i dziedzictwie narodowym.
Działalność fundacji będzie miała także miejsce w płaszczyźnie edukacji:

Inspirowanie pomocy prawnej i doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy tak, aby mogły tworzyć własne firmy oraz znajdować zatrudnienie;

Promowanie zdrowego stylu życia;

Doradztwo zawodowe i gospodarcze oraz promocja etyki biznesu;

Fundacja Nowa Zielonka ma za zadanie służyć mieszkańcom Zielonki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sprawozdanie finansowe  Fundacji Nowa Zielonka   za rok 2021.

SF2021-Nowa Zielonka

Sprawozdanie finansowe  Fundacji Nowa Zielonka   za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe 2020r

Zadania Fundacji Nowa Zielonka   w  2019 roku

1. W roku 2019 planujemy realizować zadania wynikające ze Statutu Fundacji
na bieżąco w miarę potrzeb:
- pomoc w rozliczaniu zeznań rocznych
- wsparcie i edukacja poszukujących zatrudnienia
2. Styczeń – Bal Charytatywny – „ Lat dwudzieste „ – którego celem jest
zebranie środków pieniężnych na pomoc ubogim rodzinom w Zielonce.
3. Czerwiec wycieczka dla osób starszych do Wrocławia pod tytułem „
Działania o charakterze integracyjno kulturalnym dla osób starszych ''
4. Czerwiec - Bal charytatywny – którego celem będzie zebranie środków
na wsparcie rodziny w trudnej sytuacji finansowej .
5. Wrzesień- cykl konferencji dla seniorów z następujących zagadnień.
- „Bankowość internetowa – śmigający senior w sieci „ – wykład Banku
- przezorny senior – „ Nie na wnuczka, czy kuzyna – nie daj się oszukać „ –
wykład poprowadzi Komendant Policji z Zielonki
6. Wrzesień –październik i cykl szkoleń dla młodych przedsiębiorców przy
współpracy Burmistrza Miasta Zielonka i Banku Santander .
7. Grudzień- kiermasz Świąteczny którego celem było zebranie środków na
wsparcie rodziny w trudnej sytuacji finansowej w związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia .

Sprawozdanie finansowe  Fundacji Nowa Zielonka   za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018

Sprawozdanie z działań  Fundacji Nowa Zielonka   w  2018 roku

Fundacja Nowa Zielonka w dniu 12.02.2015r została ustanowiona aktem notarialnym o
numerze A Nr 578/2015 a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu
03.06.2015r.

1. W roku 2018 realizowaliśmy zadania wynikające ze Statutu Fundacji na bieżąco w miarę
potrzeb:
- pomoc w rozliczaniu zeznań rocznych
- wsparcie i edukacja poszukujących zatrudnienia
2. 13.01.2018 styczeń – Bal Charytatywny – „ W stylu cygańskim „ – którego celem było
zebranie środków pieniężnych na pomoc ubogim rodzinom w Zielonce.
3. 22.06.do 24.06.2018 wycieczka dla osób starszych do Sromowców Niżnych , Szczawnicy i
Popradu pod tytułem „ Działania o charakterze integracyjno kulturalnym dla osób starszych ''
4. 01 .07.2018 - Bal charytatywny – którego celem było zebranie środków na zakup sprzętu
gospodarstwa domowego dla rodziny z Zielonki w trudnej sytuacji finansowej .
5. Wrzesień- cykl konferencji dla seniorów z następujących zagadnień.
- bezpieczne zakupy –„ Nie daj nabić się butelkę" – spotkanie z rzecznikiem Konsumentów
- „Bankowość internetowa – śmigający senior w sieci „ – wykład Banku
- przezorny senior – „ Nie na wnuczka, czy kuzyna – nie daj się oszukać „ – wykład poprowadzi
Komendant Policji z Zielonki
6. 14.09-16.09 .201 – wycieczka do Krakowa „ W pogoni za wspomnieniami „ wyjazd
edukacyjny z grupy 50 + pod tytułem „ Działania o charakterze integracyjno kulturalnym dla
osób starszych".
7. 24.11.2018 Bal Charytatywny –Andrzejkowy – którego celem było zebranie środków na
zakup mebli dla rodziny w trudnej sytuacji finansowej .
8. 08.12.2018 kiermasz Świąteczny którego celem było zebranie środków na wsparcie rodziny
w trudnej sytuacji finansowej w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia .

Sprawozdanie finansowe  Fundacji Nowa Zielonka   za rok 2017.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  2017 r

Sprawozdanie z działań  Fundacji Nowa Zielonka   w  2016 roku.

Fundacja Nowa Zielonka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 03.06.2015r.
1. W roku 2016 realizowaliśmy zadania wynikające ze Statutu Fundacji na bieżąco w miarę potrzeb:
- doradztwo podatkowe , pomoc w rozliczaniu zeznań rocznych
- wsparcie i edukacja poszukujących zatrudnienia
- porady prawno – podatkowe
2. 18.01.2016 styczeń – Bal Charytatywny – „ W krainie baśni „ – którego celem było zebranie środków pieniężnych na pomoc ubogim rodzinom w Zielonce.
3. 14.05.2016r Koncert charytatywny ,, Dla Wiesi ‘’we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną , którego celem było zebranie środków na operacje dla chorej na stwardnienie rozsiane boczne Wiesi.-
5 .18.06.2016 - Bal charytatywny – którego celem było zebranie środków na wsparcie ubogich rodzin w Zielonce
6. Wrzesień –Akcja ,, Walczymy o uśmiech Marcina ‘’ której celem było zebranie środków na zakup nowego wózka i rehabilitację .
7. Od 02-12. 2016 do 07.12. 2016r wycieczka w Tatry „ W pogoni za wspomnieniami „ wyjazd edukacyjny z grupy 50 + mający na celu poszukiwanie zapomnianych tradycji, obyczajów .